Оновлено форму Податкової декларації з рентної плати