Помилка в графі «Код ставки» податкової накладної

Помилка в графі «Код ставки» податкової накладної

Відповідно до пункту 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, при здійсненні коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Податкового кодексу України, постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Показники рядків I—IX розділу А податкової накладної є розрахунковими та формуються на підставі даних розділу Б, а тому коригування показників розділу Б призводять до зміни показників розділу А.

Тобто показники рядків I—IX розділу А податкової накладної коригуються разом із коригуванням показників розділу Б.

Виправлення помилок у розділі Б податкової накладної, що не пов’язані із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, зокрема, в графі «Код ставки» податкової накладної здійснюється методом «сторно».

Якщо в податковій накладній не заповнено графу «Код ставки» або зазначено помилковий код ставки, то в розрахунку коригування до неї її кількісні (вартісні) показники зазначаються зі знаком «—», та додається новий рядок, який містить правильні значення та зазначається відповідний код ставки.

У полі «Дата складання» вказується дата, на яку було виявлено помилку.

В обох рядках розрахунку коригування зазначається код причини коригування 104 та однакова група коригування.

Водночас, відповідно до пункту 201.5 статті 205 Податкового кодексу, для операцій, що оподатковуються, та операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Тому якщо платник податку при здійсненні операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, в податковій накладній зазначив код ставки на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, то з метою виправлення помилки складається розрахунок коригування, в якому в табличній частині зі знаком «—» вказується обсяг операцій із постачання товарів/послуг, за якими зазначений код ставки за операціями, які звільнені від оподаткування, та складається нова податкова накладна з кодом ставки на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) відсотків. У такому розрахунку коригування зазначається код причини коригування 102.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області