Хто визначає черговість продажу об’єктів нерухомого майна

Хто визначає черговість продажу об’єктів нерухомого майна

Порядок оподаткування операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна визначено статтею 172 Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з пунктом 172.4 якої передбачено зокрема, що під час проведення операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності електронної довідки про оціночну вартість такого об’єкта нерухомості або звіту про оцінку, зареєстрованого відповідно до пункту 172.3 статті 172 ПКУ, та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору і вносить до Єдиної бази даних звітів про оцінку інформацію про ціну договору купівлі-продажу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, сума податку визначається та самостійно сплачується зокрема, особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, — до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни (пункт 172.5 статті 172 ПКУ).

Одночасно з дією пункту 172.4 цієї статті 172 ПКУ, якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну) (пункт 172.7 статті 172 ПКУ).

При цьому, згідно з главою 7 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року за номером 296/5 та зареєстрованого за номером 282/20595 та відповідно до статті 46 Закону України від 2 вересня 1993 року за номером 3425-ХІІ «Про нотаріат» нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Крім того, статтею 655 Цивільного кодексу України (ЦКУ) визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

При цьому, договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі, відповідно до статті 657 ЦКУ відноситься до форми окремих видів договорів купівлі-продажу.

Враховуючи сказане, черговість продажу об’єктів нерухомого майна визначає фізична особа, яка продає такі об’єкти.

Однак згідно з підпунктами 168.4.7 і 168.4.8 пункту 168.4 статті 168 ПКУ відповідальність за нарахування, своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе: юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід; фізична особа, яка продає або обмінює з іншою особою нерухомість, при цьому сума податку самостійно визначається та сплачується через банківські установи — до нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу, міни.

Водночас контрольні органи здійснюють, зокрема, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених ПКУ; за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків і зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків та зборів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області