Особливості анулювання платника єдиного податку першої чи другої групи за наявності податкового боргу

Особливості анулювання платника єдиного податку першої чи другої групи за наявності податкового боргу

Відповідно до підпункту 3 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України (ПКУ) реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контрольного органу, зокрема, у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ визначено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену третім абзацом пункту 59.1 статті 59 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.

Тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, першим абзацом підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.

Поряд із цим, відповідно до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з першим абзацом підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року (третій абзац підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Відповідно до четвертого абзацу підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року за номером 225.

У зв’язку з дією на території України військового стану та з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства кожний конкретний випадок щодо анулювання реєстрації платника єдиного податку у зв’язку з виникненням боргу слід розглядати з урахуванням цих документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області