Платник єдиного податку змінив прізвище або місце провадження господарської діяльності та не подав заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

Платник єдиного податку змінив прізвище або місце провадження господарської діяльності та не подав заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 298.3.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) до заяви про застосування спрощеної системи оподаткування включаються за наявності, зокрема, такі відомості:

про зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

про зміну місця провадження господарської діяльності.

При зміні найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін (пункт 298.4 статті 298 ПКУ).

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (пункт 298.5 статті 298 ПКУ).

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (перший абзац пункту 298.6 статті 298 ПКУ).

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300 ПКУ).

Таким чином, відповідальність за неподання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку заяви у разі зміни прізвища, імені, по батькові та/або зміни місця провадження господарської діяльності ПКУ не передбачена.

Водночас згідно з першим абзацом пункту 299.11 статті 299 ПКУ при виявленні відповідним контрольним органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контрольним органом.

Окрім того, якщо зміна місця провадження господарської діяльності призводить до збільшення розміру ставки єдиного податку, зокрема, у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, то до платника, яким не подано заяву про зміну місця провадження діяльності, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 122.1 статті 122 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області