Термін подання декларації про майновий стан і доходи підприємців, які із загальної системи перейшли на спрощену

Термін подання декларації про майновий стан і доходи підприємців, які із загальної системи перейшли на спрощену

Відповідно до пункту 49.1 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (пункт 49.2 статті 49 ПКУ).

Згідно з підпунктом 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкова декларація про майновий стан і доходи за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами-підприємцями до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ.

Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 із змінами і доповненнями.

Фізичні особи-підприємці у податковій декларації про майновий стан і доходи поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (пункт 177.11 статті 177 ПКУ).

Водночас відповідно до підпункту 177.5.2 пункту 177.5 статті 177 ПКУ фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Згідно з підпунктом 1 пункту 11.18 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному контрольному органі є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою.

Підпунктом 4 пункту 11.18 розділу XI цього порядку визначено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контрольних органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності (підпункт 6 пункту 11.18 розділу XI порядку).

Враховуючи сказане, фізичній особі-підприємцю, яка з початку року перебувала на загальній системі оподаткування, а потім перейшла на спрощену систему та припинила підприємницьку діяльність, необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до першого травня року, що настає за звітним роком, в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності у складі додатку ЄСВ 1 (окрім осіб, які не є платниками єдиного внеску або мають право на звільнення від сплати єдиного внеску).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області