На заперечення — п’ять робочих днів

На заперечення — п’ять робочих днів

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити, зокрема, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки. Документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та в порядку, встановлених Кодексом.

Згідно з абзацами першим та другим пункту 86.1 статті 86 результати перевірок (окрім камеральних та електронних перевірок) оформлюють у формі акта або довідки, які підписують посадові особи контролюючого органу та платники податків або їх законні представники (за наявності). При встановленні під час перевірки порушень складається акт. Якщо ж порушення відсутні, складають довідку.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, в строки визначені Податковим кодексом, надають платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.

Платник податків або його законний представник зобов’язаний ознайомитися з актом (довідкою) документальної перевірки та повернути підписаний примірник контролюючому органу в день його отримання.

При незгоді платника податків з висновками акта (довідки) він зобов’язаний його підписати із зауваженнями, які має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо в строки, передбачені Податковим кодексом (абзац четвертий пункту 86.1 статті 86).

При незгоді платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) (абзац перший пункту 86.7 статті 86).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області