Позапланова перевірка за заявою платника податків

Позапланова перевірка за заявою платника податків

Відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (ПКУ) документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, коли розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 ПКУ документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків із незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 ПКУ, до контрольного органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за десять календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені ПКУ, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення платника податків (перший абзац пункту 78.2 статті 78 ПКУ).

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контрольного органу приймає рішення, яке оформлюється наказом (пункт 78.4 статті 78 ПКУ).

Тобто документальна позапланова перевірка проводиться на підставі поданої заяви платника податків про проведення перевірки після прийняття рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу, яке оформлюється відповідним наказом.

При цьому, термін прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контрольного органу рішення про призначення документальної позапланової перевірки за заявою платника податків (юридичної особи, фізичної особи-підприємця), ПКУ не визначено.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області