Послуги від нерезидента на митній території України

Послуги від нерезидента на митній території України

Роз’яснення від ГУ ДФС у Тернопільській області. Пунктом 201.12 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, складена платником за такими операціями та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду. 

Згідно з пунктом 187.8 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом. Залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Тобто податкові зобов’язання за операцією з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються в тому звітному періоді, на який припадає подія, зазначена в пункті 187.8 статті 187 Кодексу, незалежно від того, зареєстрована чи незареєстрована податкова накладна в ЄРПН.

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 Податкового кодексу отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, в порядку, визначеному статтею 201 Кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України відповідно до пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

Якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати їх складання.

Суми податку, сплачені (нараховані) в зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому їх зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування. В тому числі для платників податків, які застосовують касовий метод (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу в разі, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, якщо за операцією з постачання послуги нерезидентом отримувачем послуги не складено податкову накладну та не задекларовано податкові зобов’язання на таку операцію, такий платник податку повинен відобразити податкові зобов’язання шляхом подання уточнюючого розрахунку до податковій декларації звітного періоду в якому здійснено операцію з отримання послуг від нерезидента та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну (за умови, що з дати виникнення податкових зобов’язань не минуло 1095 днів).

Порушення платником податку граничного строку, передбаченого статтею 201 Податкового кодексу для реєстрації податкової накладної в ЄРПН, тягне за собою накладення штрафу відповідно до статті 120, примітка 1 Податкового кодексу України.

Право на податковий кредит за такою операцією виникає в тому податковому періоді, в якому таку податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.

Фото сектору комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області