Коли код виду сплати вказано невірно

Коли код виду сплати вказано невірно

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено пунктом 57.1 прим.1 статті 57 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

При прийнятті рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 Кодексу.

Згідно з підпунктом 57.1 прим.1.2 пункту 57.1 прим.1 статті 57, окрім випадків, передбачених підпунктом 57.1 прим.1.3 пункту 57.1 прим.1 статті 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 Податкового кодексу. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Відповідно до пункту 6 Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666, сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

Перелік кодів видів сплати, які зазначаються в полі «Призначення платежу» розрахункового документа, наведено в додатку до порядку (пункт 10).

Зокрема, в полі «Призначення платежу» платіжного доручення зазначаються коди видів сплати: код 101 — суми грошового зобов’язання, код 125 — авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів.

Якщо при переказі авансового внеску при виплаті дивідендів (частини чистого прибутку) у полі «Призначення платежу» платіжного доручення платником податку на прибуток помилково замість коду виду сплати 125 зазначено код виду сплати 101, але водночас код бюджетної класифікації та розрахунковий рахунок зазначені вірно, то цей документ на переказ органом ДФС приймається до виконання і вважається, що такий платник сплачує грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. При цьому відповідальність до такого платника податку на прибуток не застосовується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області