Якщо втратили або пошкодили податкову чи фінансову звітність

Якщо втратили або пошкодили податкову чи фінансову звітність

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані для цілей оподаткування вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44. Пунктом же 44.3 статті 44 визначено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених пунктом 44.1 статті 44, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39) із дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

При ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1 статті 44, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Згідно з пунктом 44.5 статті 44 у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 статті 44, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів із дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

При неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених пунктом 44.5 статті 44, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах, визначених пунктом 44.5 статті 44 строків.

Відповідно до пункту 44.6 статті 44, якщо до закінчення перевірки або в терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 статті 44 платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні в такого платника податків на час складення такої звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пунктом 44.7 статті 44), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків має право подати контролюючому органу, що проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності (абзац другий пункту 44.7 статті 44).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області