Дохід від здійснення операцій з експорту

Дохід від здійснення операцій з експорту

Відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату його отримання (пункт 292.5 статті 292).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів, робіт чи послуг) (пункт 292.6 статті 292).

Разом з цим, згідно з підпунктом 1 пункту 24 розділу ІІІ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України, обов’язковому продажу на валютному ринку України підлягають надходження в іноземній валюті із-за кордону на користь, зокрема, юридичних осіб — резидентів, які не є банками.

Надходження в іноземній валюті, зазначені в пункті 24 розділу III положення, підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України банкам та/або Національному банку з 7 до 28 лютого 2019 року (включно) в розмірі 50 відсотків, з 1 березня 2019 року — в розмірі 30 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними з урахуванням положень валютного законодавства (пункт 25 розділу ІІІ положення).

Банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які, згідно з пунктом 24 розділу III положення, поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на розподільчий рахунок (пункт 28 розділу ІІІ положення).

Пунктом 29 розділу ІІІ положення банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті:

1) без доручення клієнта;

2) виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Згідно з вимогами пункту 5.3 глави 5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року за номером 492 зі змінами та доповненнями, на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб — резидентів зараховуються кошти, зокрема, перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами) через розподільчі рахунки.

Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) є сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок юридичної особи в гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній валюті, перерахована в гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату її надходження на поточний рахунок в іноземній валюті.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області