Внесли зміни до контракту — повідомте ДФС

Внесли зміни до контракту — повідомте ДФС

Відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 та підпункту 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України діапазон цін розраховується на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

В в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, — на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту. За умови, що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом десяти робочих днів із дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту.

Форма повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту та порядок його подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 4 квітня 2018 року за номером 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту».

У повідомленні відображається зобов’язання платника податку в майбутньому придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах, щодо якого укладено контракт. Повідомлення складається окремо за кожним форвардним або ф’ючерсним контрактом.

Порядок не передбачає виправлення помилок, виявлених платником податку в раніше поданому повідомленні, а також не обмежує такого платника в поданні повідомлення повторно протягом десяти робочих днів із дня укладення форвардного або ф’ючерсного контракту.

Виходячи із сутності угод, якими є форвардні та ф’ючерсні контракти, та враховуючи, що такі зміни суттєво впливають на процедуру встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», згідно з вимогами статті 39 Податкового кодексу, при внесенні змін до зазначених контрактів, які стосуються та змінюють основні складові угоди (кількість базового активу, вартісні критерії, термін виконання), необхідним є подання повідомлення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області