Виправляємо помилки у фінансовій звітності

Виправляємо помилки у фінансовій звітності

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно з першим абзацом пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Абзацами першим і другим пункту 46.2 статті 46 передбачено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2 статті 46, зокрема, платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Згідно з пунктом 48.3 статті 48 податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема, інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897. Фінансова звітність подається як додаток ФЗ до декларації. При цьому в таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка «+».

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації, таке уточнення здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу з поданням до уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.

Пунктом 50.1 статті 50 Кодексу встановлено обов’язок платника податків надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації в разі, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) він самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації.

Іншими словами, якщо показники уточнюючої фінансової звітності не вплинули на показники декларації, платник податку подає уточнюючу фінансову звітність за відповідний звітний період у такому самому порядку, як і фінансову звітність, що уточнюється, без подання уточнюючої декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області