Необхідно придбати ліцензію

Необхідно придбати ліцензію

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до законодавчих змін, з першого липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

З урахуванням зазначених змін виробництво пального здійснюється незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються:

— копії засновницьких документів;

— договір з акредитованою, відповідно до законодавства, лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії).

Для отримання ліцензії на право виробництва пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії інших документів:

— документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

— акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;

— документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом;

— дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

— технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального;

— технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

Копії цих документів не подаються при наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

Якщо ці документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, то він додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області