Виправляємо помилки в зведеній податковій накладній

Виправляємо помилки в зведеній податковій накладній

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. При коригуванні сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Податкового кодексу України, постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Відповідно до пункту 16 порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, при складанні зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в його пункті 11, у графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу.

Якщо ж із зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 та/або пункту 199.1 статті 199, необхідно вилучити зайві податкові накладні, які не підлягали включенню до такої податкової накладної, та додати іншу/інші податкову/податкові накладну/накладні, яку/які не було включено до зведеної податкової накладної, та таке додавання призведе до збільшення суми ПДВ за такою податковою накладною, то платник податку повинен:

— скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» (обнулюються) відповідні рядки зведеної податкової накладної, в яких зазначено зайві податкові накладні. В такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України», або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України» (залежно від того, з яким типом причини складена зведена податкова накладна);

— скласти нову зведену податкову накладну, в якій зазначити правильні дані, в тому числі позиції, не відображені в податковій накладній, складеній із помилками. Така податкова накладна складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов’язаний був визначити відповідні податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 та/або пункту 199.1 статті 199 Кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області