Як оподатковувати виплачені членські внески нерезиденту?

Як оподатковувати виплачені членські внески нерезиденту?

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Для цілей оподаткування нерезиденти є — іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їхні зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України (підпункт 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Згідно ж із підпунктом 133.2.1 пункту 133.2 статті 133 до платників податку на прибуток із числа нерезидентів належать юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України.

Відповідно до положень пункту 141.4 статті 141 доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141.

Враховуючи те, що членські внески не виокремлені як окремий вид доходу, що отримується нерезидентом із джерелом походження з України, то такі виплати розглядаються в складі інших доходів від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України (підпункт «й» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141).

Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності (в тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримується податок із таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3—141.4.6 пункту 141.4 статті 141) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (підпункт 141.4.2 пункту 141.4 статті 141).

Якщо виплата доходу з джерелом його походження з України здійснюється на користь міжнародної організації, яка має імунітет згідно з міжнародними договорами, то такий дохід не підлягає оподаткуванню в Україні.

Тобто при виплаті резидентом членських внесків на користь нерезидента утримується податок у розмірі 15 відсотків їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних договорів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області