Якщо господарські операції не здійснювалися

Якщо господарські операції не здійснювалися

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосовно розрахунку коригування податкової накладної за щоденними підсумками операцій, складеної без факту здійснення господарської операції.

У розрахунку коригування податкової накладної за щоденними підсумками операцій, складеної без факту здійснення господарської операції та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), зазначаються:

— у полі «Дата складання» — дата, на яку було виявлено помилку;

— у верхній лівій частині робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) — покупець» зазначається «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний індивідуальний податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється;

— у табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема, в розділі «Б» зазначаються:

— у графі 1.1 — номер за порядком;

— у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, складеної за щоденними підсумками, який коригується;

— у графі 2.1 — код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів);

— у графі 2.2 — номер за порядком групи коригування;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— якщо в податковій накладній, складеній за щоденними підсумками, заповнено графи «Кількість (об’єм, обcяг)» (графа 6) та «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ» (графа 7), то в розрахунку коригування в графі 7 зазначається зі знаком «—» значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується, а в графі 8 — значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується (при цьому знак «—» у цій графі не вказується). Якщо в податковій накладній, складеній за щоденними підсумками, графи 6 та 7 не було заповнено, то в розрахунку коригування графи 7 та 8 не підлягають заповненню (залишаються пустими);

— графи 9—10 залишаються незаповненими;

— значення граф 11, 12, 15 відповідає значенням відповідно граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної складеної за щоденними підсумками, що коригується;

— у графі 13 зі знаком «—» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 14 — сума ПДВ із графи 11 податкової накладної зі знаком «—».

Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН до першого грудня 2018 року, графа 14 розділу «Б» розрахунку коригування до такої податкової накладної не заповнюється.

Розділ «А» розрахунку коригування заповнюється в загальному порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області