Як виправити помилку?

Як виправити помилку?

Згідно з пунктом 3.1 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, визначено перелік реквізитів, які заповнюються в податковому розрахунку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Проведення коригувань реквізитів податкового розрахунку проводиться у відповідності з розділом ІV порядку.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (пункт 4.1 розділу ІV порядку).

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (пункт 4.2 згаданого розділу).

Уточнюючий податковий розрахунок подається в разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (пункт 4.3).

Відповідно ж до пункту 4.4 заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Вони подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунками платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області