Реєстрація територіального осередку творчої спілки

Реєстрація територіального осередку творчої спілки

Відповідно до статті 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська – у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) – не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Для державної реєстрації територіального осередку творчої спілки потрібні такі документи:

Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:

  • дата та місце проведення засідання;
  • рішення про обрання головуючого та секретаря;
  • рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;
  • рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;
  • рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;
  • рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління територіального осередку творчої спілки;
  • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали в ньому участь, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

 Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
(м. Івано-Франківськ)