До переходу на спрощену перебуваєте на загальній системі оподаткування

До переходу на спрощену перебуваєте на загальній системі оподаткування

Відповідно до першого абзацу підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто новостворена фізична особа-підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація, а доходи, отримані в цьому періоді, включаються до податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, в строки, встановлені для річного податкового періоду відповідно до підпункту 49.18.3 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

У період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування фізична особа-підприємець перебуває на загальній системі оподаткування.

Доходи, отримані новоствореною особою в цей період, оподатковуються на загальних підставах відповідно до статті 177 ПКУ.

Підпунктом 177.5.2 пункту 177.5 статті 177 ПКУ визначено, що фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177).

При цьому, податкова декларація за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, подається платниками податків на доходи фізичних осіб — підприємцями протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Згідно з першим абзацом пункту 57.1 статті 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Враховуючи сказане, новостворена фізична особа-підприємець за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої груп, перебуває на загальній системі оподаткування та подає річну податкову декларацію протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року і самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену в податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного для подання податкової декларації.

Разом із тим, першим абзацом пункту 49.2 статті 49 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області