Сплата екологічного податку до територіальних громад

Сплата екологічного податку до територіальних громад

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Податкового кодексу України (ПКУ) платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, подають їх протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контрольних органів та сплачують податок протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, зокрема: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Форма податкової декларації екологічного податку, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715.

Невід’ємною частиною декларації є додатки шести типів. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, здійснюється у додатку 1 до декларації по кожному джерелу забруднення.

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється в додатку 2 до декларації по кожному об’єкту.

Розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється в додатку 3 до декларації по кожному об’єкту.

Необхідно також зазначити, що згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей від 12 червня 2020 року за номерами 707—730 створено територіальні громади.

Оновлений довідник місцевих бюджетів на базі кодів Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року за номером 756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів», а реквізити казначейських рахунків для громад розміщено на офіційних субсайтах територіальних органів ДПС.

Отже, суб’єкт господарювання за здійснення на територіях (одного або декількох) населених пунктів, що входять до складу однієї територіальної громади, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення відходів подає одну декларацію до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить(ять) такий(і) населений(і) пункт(и).

Разом із декларацією подаються окремі додатки 1,2,3 по кожному об’єкту оподаткування та окремий додаток 1 щодо викидів двоокису вуглецю.

При цьому в рядку 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» декларації зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контрольного органу, в якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

У рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1—3 до декларації зазначається код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ, до якої входить населений пункт, в якому знаходиться об’єкт оподаткування.

У рядку 3.2 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розміщення джерела забруднення» додатків 1—3 до декларації зазначається код КОАТУУ населеного пункту за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Тобто, платники податків у декларації та додатках до неї зазначають коди КОАТУУ з урахуванням розпоряджень та наказу за номером 756. При цьому, в разі необхідності уточнення коду КОАТУУ платникам податків необхідно звертатися до органів ДПС, які обслуговують територіальні громади, до яких входять населені пункти, де розміщені (розташовані) об’єкти оподаткування.

Екологічний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої входять населені пункти, де розміщені об’єкти оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області