Послуги нерезидента у звітності з ПДВ

Послуги нерезидента у звітності з ПДВ

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (ПКУ) отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7 відсотків для послуг, визначених четвертим-шостим абзацами підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 ПКУ, на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому отримувач послуг — платник податку в порядку, визначеному статтею 201 ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Підпунктом 7 пункту 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, визначено, що в рядку 6.1 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 6.2 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 відсотків.

Згідно з підпунктом «г» пункту 201.11 статті 201 ПКУ підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є, зокрема податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 ПКУ та зареєстрована в ЄРПН.

Відповідно до пункту 4 розділу V згаданого порядку в рядку 13.1 відображаються обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 13.2 відображаються обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 відсотків.

У складі податкової декларації з ПДВ подаються передбачені порядком додатки (за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках).

При заповненні рядків 6.1, 6.2, 13.1 та 13.2 передбачено подання додатка 1 «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)» — додаток 1.

У додатку 1 відображаються:

— у таблиці 1.2 — коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями (у разі збільшення суми компенсації за звітний період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному періоді та не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання звітності);

— у таблиці 2.2 — відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 ПКУ за такими операціями.

Виходячи із зазначеного, операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються в наступних рядках декларації:

— нарахування податкових зобов’язань та їх коригування в залежності від ставки за якою вони оподатковуються (основною або 7 відсотків) вказуються у рядках 6.1 або 6.2 відповідно;

— податковий кредит та коригування податкового кредиту в залежності від ставки (основна або 7 відсотків) — у рядках 13.1 або 13.2 відповідно.

Заповнення зазначених рядків передбачає подання додатка 1 за умови проведення коригувань податкових зобов’язань, нарахованих за операцією з отримання послуг від нерезидента на митній території України (у разі збільшення суми компенсації за звітний період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання звітності) та/або коригування податкового кредиту за такою операцією.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області