Строки сплати рентної плати за спеціальне використання води

Строки сплати рентної плати за спеціальне використання води

Пунктом 257.1 статті 257 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що базовий податковий (звітний) період, зокрема для рентної плати за спеціальне використання води дорівнює календарному кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, визначений статтею 257 ПКУ, подає до відповідного контрольного органу за місцем податкової реєстрації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, податкову декларацію, яка містить, зокрема додатки з рентної плати за спеціальне використання води.

Водночас платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

З метою забезпечення єдиного підходу до здійснення обліку платників рентної плати та подання податкової звітності з рентної плати, припис підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 ПКУ в частині подання платником рентної плати податкової звітності необхідно застосовувати з урахуванням пункту 63.3 статті 63 ПКУ, а саме за неосновним місцем обліку — місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.

Підпунктом 255.11.1 пункту 255.11 статті 255 ПКУ передбачено, що водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату щокварталу наростаючим підсумком із початку року.

Форма податкової декларації з рентної плати та додатки (розрахунки) до неї затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927).

Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) квартал, сплачується платником до бюджету протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Необхідно зазначити, що платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контрольним органам копії, зокрема дозволу на спеціальне водокористування та статистичної звітності про використання води.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області