Як звітувати про видобуток корисних копалин на декількох ділянках надр

Як звітувати про видобуток корисних копалин на декількох ділянках надр

Відповідно до підпункту 257.3.1 пункту 257.3 статті 257 Податкового кодексу України (ПКУ) платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, визначений статтею 257 ПКУ, подає до відповідного контрольного органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, податкову декларацію, яка містить додатки, зокрема, з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, в тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю (пункт 257.1 статті 257 ПКУ).

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування, зокрема:

— розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється за формою додатку 1 до декларації (подається за базовий податковий (звітний) період — квартал);

— розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини здійснюється за формою додатку 2 до декларації (подається за базовий податковий (звітний) період — місяць);

– Додаток 1 або додаток 2 прим.1 складається окремо для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об’єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини, а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 відповідного додатка (додатка 1 або додатка 2 прим.1) — примітка 8 додатка 1, примітка 9 додатка 2 прим.1.

Форми додатків 1 та 2 прим.1 передбачають зазначення інформації щодо спеціального дозволу на користування ділянкою надр, з якої видобуто корисну копалину, зокрема: код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, номер, дата видачі та строк дії спеціального дозволу, на підставі якого здійснюється видобування корисних копалин.

Необхідно зазначити, що розпорядженнями Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року за номерами 707—730 визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад усіх областей України.

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року за номером 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», починаючи з 19 липня 2020 року, запроваджено новий районний поділ у межах Автономної Республіки Крим та областей України, зокрема, утворено нові райони із визначенням затверджених розпорядженнями КМУ територій територіальних громад, що ввійшли до їх складу.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26 листопада 2020 року за номером 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій від 12 січня 2021 року за номером 3) затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, який впроваджується в органах ДПС на заміну КОАТУУ.

Відповідно із впровадженням кодифікатора ведення КОАТТУ буде припинено.

У перехідний період для заповнення чинної форми декларації та відповідних додатків до неї використовується КОАТУУ.

Враховуючи сказане, суб’єкт господарювання, який видобуває корисні копалини на підставі отриманих спеціальних дозволів на декількох ділянках надр, у межах різних населених пунктів (сіл, селищ, міст) або за їх межами (КОАТУУ різні) подає до відповідних контрольних органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, де знаходяться такі ділянки надр, декларацію за податковий (звітний) період (квартал або місяць) разом з відповідними додатками 1 або 2 прим.1, окремо за кожною видобутою корисною копалиною (мінеральною сировиною) відповідно до кожного отриманого спеціального дозволу за кожним кодом органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр за КОАТУУ.

Якщо суб’єкт господарювання видобуває корисні копалини на підставі отриманих спеціальних дозволів на декількох ділянках надр у межах одного населеного пункту (села селища, міста) або за його межами (КОАТУУ однаковий), то такий суб’єкт подає до контрольного органу, який обслуговує адміністративно-територіальні одиниці, де знаходяться такі ділянки надр, одну декларацію разом із Додатками 1 або 2 прим.1 окремо за кожною видобутою корисною копалиною (мінеральною сировиною) відповідно до кожного отриманого спеціального дозволу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області