Коли автор електронного документа отримує першу та другу квитанції

Коли автор електронного документа отримує першу та другу квитанції

Першим і третім абзацами пункту 42.6 статті 42 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями без укладення відповідного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контрольного органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог двох згаданих законів України.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контрольного органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (десятий абзац пункту 42.6 статті 42 ПКУ).

Пунктом 2 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року за номером 261), зокрема, визначено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, керуючись згаданим порядком за номером 557.

Створення електронного документа завершується накладанням на нього кваліфікованого електронного підпису підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності).

Автор має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Після накладання кваліфікованого електронного підпису автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня.

Якщо адресатом є контрольний орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка.

Автоматизована перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ порядку за номером 557 автоматизована перевірка електронного документа включає:

— перевірку правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до частини другої статті 18 Закону за номером 2155;

— перевірку обов’язковості та послідовності накладання на електронний документ кваліфікованого електронного підпису чи печатки підписувачів у встановленому порядку;

— перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту);

— перевірку наявності обов’язкових реквізитів;

— перевірку права підпису електронного документа підписувачем.

Пунктом 8 розділу ІІ порядку за номером 557 передбачено, що перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин із часу його отримання контрольним органом, в іншому разі — протягом перших двох годин наступного операційного дня.

У першій квитанції, що формується за результатами автоматизованої перевірки, зазначеної у пункті 7 розділу ІІ порядку за номером 557, повідомляється про результати такої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. На першу квитанцію накладається печатка контрольного органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контрольному органі.

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

Відповідно до пункту 9 розділу ІІ порядку за номером 557 не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та порядком за номером 557, формується друга квитанція.

Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контрольному органі електронного документа. В другій квитанції зазначаються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контрольному органі (дата та час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача (підписувачів) електронного документа та автора квитанції).

На другу квитанцію накладається печатка відповідного контрольного органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник другої квитанції зберігається в контрольному органі.

За наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контрольним органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо автором надіслано до контрольних органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контрольних органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області