Нарахування та сплата до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

Нарахування та сплата до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

ДПС України листом від 17 листопада 2021 року за номером 25552/7/99-00-18-04-02-07 надала роз’яснення щодо нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 191.1.51 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України податкові органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, у тому числі науковими установами, яким надається підтримка держави.

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, зокрема, регулюється статтею 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Закон за номером 185).

Частиною першою статті 111 згаданого Закону визначено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Разом із цим установлено, що державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Закон за номером 848) належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази (четвертий абзац частини другої статті 111 Закону за номером 185).

Згідно із частиною другою статті 8 Закону за номером 848 державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону за номером 848 належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності та зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Відповідно до частини першої статті 12 Закону за номером 848 для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави.

Наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, підлягають державній атестації.

Наукові установи включаються до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, строком до п’яти років у межах строку, визначеного за результатами державної атестації.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на своєму офіційному вебсайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.

Інформацію про проведення державної атестації наукових установ та Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави,  можна переглянути на сайтах http://mon.gov.ua та http://rnib.rit.org.ua.

Згідно із пунктами 2 і 3 частини другої статті 12 Закону за номером 848 наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види діяльності та зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Частиною третьою статті 12 Закону за номером 848 встановлено, що наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, виключаються з нього у разі недодержання вимог, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 12 Закону за номером 848.

Отже, включення державних комерційних підприємств та казенних підприємств до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, є обов’язковою умовою для звільнення таких установ від спрямування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України.

Копія листа Міністерства освіти і науки України від 8 листопада 2021 року за номером 1.1/19230-21 з переліком державних наукових установ, які протягом 2019—2021 років пройшли державну атестацію, з метою контролю за повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області