Відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями затверджений постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року за номером 138. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 згаданого порядку частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Другим абзацом пункту 49.19 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контрольних органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Постановою Кабінету міністрів України від 14 липня 2021 року за номером 718 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» частково змінено перший абзац пункту 1 порядку за номером 138, а саме встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, до державного бюджету, визначається у розмірі 50 відсотків за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Використання 30 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту.

Постанова за номером 718 набрала чинності 20 липня 2021 року та діє до 31 грудня 2024 року.

Враховуючи те, що постанова за номером 718 набрала чинності 20 липня 2021 року, то за підсумками фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2021 року здійснюється вперше відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету державними лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів у розмірі 50 відсотків, за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

При цьому, перерахунок частини чистого прибутку за І квартал та півріччя 2021 року у зв’язку з набранням чинності постанови за номером 718 не здійснюється.

Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року за номером 4 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку».

У розрахунку за звітний період — три квартали 2021 року, з метою правильного застосування відрахувань частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 50 відсотків, державні лісогосподарські, лісозахисники, інші підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, зокрема, відображають:

у рядку 01 та відповідно у рядку 06 зазначається обсяг чистого прибутку (доходу) за три квартали 2021 року;

у рядку 10 зазначається базовий норматив відрахування 50 відсотків;

у рядках 11 та 13 показники обчислюються та заповнюються з у рахуванням цього базового нормативу;

у рядку 12 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), задекларована у рядку 11 розрахунку за підсумками півріччя 2021 року (що обчислювалася за нормативом 80 відсотків);

у рядку 18 необхідно зазначити суму збільшення податкового зобов’язання, яка обраховується як різниця між сумою частини чистого прибутку (доходу) за півріччя 2021 року, обрахованою за нормативом 80 відсотків та сумою, обрахованою за нормативом 50 відсотків за такий же звітний (податковий) період.

Щодо заповнення розрахунку за підсумками 2021 року, зокрема:

у рядку 01 та відповідно у рядку 06 зазначається обсяг чистого прибутку (доходу) за 2021 рік;

у рядках 10, 11, 13 відображаються показники з урахуванням базового нормативу відрахування 50 відсотків;

у рядку 12 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року, що дорівнює підсумку показників рядків 11 та 18 розрахунку за три квартали 2021 року;

у рядку 18 (який заповнюється наростаючим підсумком) зазначається сума збільшення податкового зобов’язання, що обраховується як різниця між сумою частини чистого прибутку (доходу) за півріччя 2021 року, обчисленою за нормативом 80 відсотків та сумою, обчисленою за нормативом 50 відсотків за такий же звітний (податковий) період.

До розрахунку необхідно подати доповнення та пояснення, складені у довільній формі щодо обрахунку суми частини чистого прибутку (доходу), а також інформацію щодо спрямування такими платниками 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Про що зазначається у полі «Наявність доповнення» розрахунку. При цьому відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

При не дотриманні платником умов постанови за номером 718 щодо спрямування 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, то для обчислення частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до бюджету, застосовується норматив відрахування у розмірі 80 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області