Виправлення допущених у попередніх звітних періодах помилок у податковій декларації з податку на нерухомість

Виправлення допущених у попередніх звітних періодах помилок у податковій декларації з податку на нерухомість

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897.

Невід’ємною частиною декларації є додатки: додаток 1 «Розрахунок № у частині об’єктів житлової нерухомості» та додаток 2 «Розрахунок № у частині об’єктів нежитлової нерухомості».

При виправленні помилок за минулі звітні періоди у складі декларації з типом «Звітна» («Звітна нова») у рядку 2 «Податковий період» заголовної частини декларації заповнюються поле 1.1 «звітний» (зазначається звітний рік, за який подається така декларація) та поле 1.2 «що уточнюється» (вказується податковий період (рік), що уточнюється).

При цьому, у складі декларації можна уточнити показники тільки за один податковий (звітний) період, що минув, з тим самим кодом за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, для якого було подано декларацію у минулому періоді, що уточнюється.

У додатках заповнюється розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання», де в рядку 3 «Нараховано на 20__ рік, усього (сума рядків 2.1-2.n, де n — номер рядка)» (рядок 3) вказується звітний рік, який відповідає значенню поля 1.1 заголовної частини декларації. Сума значень колонки 20 рядка 3 розділу І додатка 1 переноситься до рядка 5.1 (для об’єктів житлової нерухомості) заголовної частини декларації, сума значень колонки 19 рядка 3 розділу І додатка 2 переноситься до рядка 6.2 (для об’єктів нежитлової нерухомості) заголовної частини декларації.

Для уточнення показників минулого звітного періоду у додатках заповнюється розділ ІІ «Уточнення податкового зобов’язання», де, зокрема, зазначаються:

у рядку 5 — зазначається рік, за який здійснюється уточнення, що відповідає року, зазначеному у рядку 1.2 заголовної частини декларації, та сума збільшення податкового зобов’язання за минулий податковий період, яка переноситься до рядка 5.2 (для об’єктів житлової нерухомості) та/або 6.2 (для об’єктів нежитлової нерухомості) заголовної частини декларації;

у рядку 6 — зазначається рік, за який здійснюється уточнення, що відповідає року, зазначеному у рядку 1.2 заголовної частини декларації, та сума зменшення податкового зобов’язання за минулий податковий період, яка переноситься до рядка 5.3 (для об’єктів житлової нерухомості) та/або 6.3 (для об’єктів нежитлової нерухомості) заголовної частини декларації;

у рядку 7 — сума штрафу у розмірі 5 відсотків до сум, зазначених у рядку 5 розділу ІІ, яка переноситься до рядка 5.4 (для об’єктів житлової нерухомості) та/або 6.4 (для об’єктів нежитлової нерухомості) заголовної частини декларації;

у рядку 8 — сума пені, нарахована на суму виявленої недоплати податкового зобов’язання, яка переноситься до рядка 5.5 (для об’єктів житлової нерухомості) та/або 6.5 (для об’єктів нежитлової нерухомості) заголовної частини декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області