Чи зупиняються під час воєнного стану строки розгляду комісією пояснень та копій документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено

Чи зупиняються під час воєнного стану строки розгляду комісією пояснень та копій документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 за номером 1245/34216. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 згаданого порядку передбачено, що прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН головних управлінь Державної податкової служби України в областях, місті Києві та Офісу великих платників податків ДПС (комісія регіонального рівня).

Відповідно до пункту 4 порядку прийняття рішень у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Згідно з пунктом 3 порядку прийняття рішень комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України (ПКУ).

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (порядок зупинення).

Згідно з пунктом 12 порядку зупинення платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника ПДВ за встановленою формою згідно з додатком 5 до порядку зупинення.

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (пункт 14 порядку зупинення).

Комісія регіонального рівня розглядає таблицю з поясненнями протягом п’яти робочих днів після її отримання та приймає рішення про врахування або неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 ПКУ (пункти 15 та 16 порядку зупинення).

Водночас відповідно до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім:

дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в ЄРПН, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39 прим.2, пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному статтею 86 ПКУ, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;

строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків-суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статями 59—60, 87—101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 ПКУ.

Враховуючи сказане на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану продовжено терміни подання письмових пояснень та копій документів для платників податків по податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН, скарг на рішення комісій регіонального рівня відповідно до норм підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Комісії регіонального рівня своєю чергою продовжують роботу та приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, врахування/неврахування таблиці даних платників податку, відповідності/невідповідності платників критеріям ризиковості з дотриманням строків встановлених нормами підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому, органи податкової служби вживають вичерпні заходи щодо прийняття рішень у максимально стислі терміни для створення сприятливих умов ведення бізнесу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області