Податок на нерухомість: виправлення помилки у звітності після граничного терміну подання

Податок на нерухомість: виправлення помилки у звітності після граничного терміну подання

Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контрольному органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При уточненні податкових зобов’язань протягом року (після граничного терміну подання декларації) у комірці «уточнююча» рядка 1 заголовної частини декларації, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року за номером 371), проставляється відмітка «Х».

При одночасному коригуванні податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо невірно (помилково) вказано код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку, або суми пільги тощо), як по житловій, так і нежитловій нерухомості платнику необхідно подати одну уточнюючу декларацію з окремими уточнюючими розрахунками для об’єктів житлової (додаток 1) та нежитлової (додаток 2) нерухомості.

Наприклад, для уточнення показників декларації по житловій нерухомості:

у розділі І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 1 до декларації заповнюється виправлена (правильна) інформація;

у розділі ІІ «Уточнення податкового зобов’язання» додатка 1 до декларації:

у рядку 4 зазначається сума податкового зобов’язання з рядка 3 додатка 1 до декларації, що уточнюється;

рядок 5 заповнюється у випадку, якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата. У рядку 5 зазначається сума нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 3 — рядок 4. Показник рядка 5 додатка 1 переноситься до рядка 5.2 табличної частини декларації;

рядок 5.1 заповнюється тільки у деклараціях, у яких у рядках 1.1, 1.2 та рядку 5 розділу ІІ додатка 1 зазначено поточний рік (вказується сума нарахування до збільшення податкового зобов’язання у зв’язку зі змінами об’єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) при поданні декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм другого абзацу підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ);

у рядку 5.2 зазначається сума нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 5 — рядок 5.1;

рядок 6 заповнюється у випадку, якщо в результаті виправлення помилки виникла переплата. У рядку 6 зазначається сума нарахованих до зменшення податкових зобов’язань, яка обчислюється за формулою: рядок 4 — рядок 3. Показник рядка 6 додатка 1 переноситься до рядка 5.3 табличної частини декларації;

рядок 7 заповнюється, якщо заповнено рядок 5.2. У рядку 7 зазначається розмір штрафної санкції (у гривнях із копійками), що розраховується за формулою: (графи з 4 по 7 рядка 5.2) х 3 відсотки або 5 відсотків (якщо сума недоплати визначена декларацією з відміткою «звітна», «звітна нова» — застосовується штраф у розмірі п’ятьох відсотків, якщо з відміткою «уточнююча» — у розмірі трьох відсотків). Показник рядка 7 додатка 1 переноситься до рядка 5.4 табличної частини декларації;

у рядку 8 зазначається сума пені, нарахована на суму недоплати зобов’язання (у гривнях із копійками) відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та третього абзацу пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ ПКУ. Показник рядка 8 додатка 1 переноситься до рядка 5.5 табличної частини декларації.

Аналогічно заповнюються уточнюючий додаток 2 до декларації для об’єктів нежитлової нерухомості. При цьому:

показник рядка 5 додатка 2 переноситься до рядка 6.2 табличної частини декларації,

показник рядка 6 додатка 2 переноситься до рядка 6.3 табличної частини декларації;

показник рядка 7 додатка 2 переноситься до рядка 6.4 табличної частини декларації;

показник рядка 8 додатка 2 переноситься до рядка 6.5 табличної частини декларації.

При коригуванні податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, лише по житловій чи нежитловій нерухомості заповнюється один уточнюючий розрахунок/додаток, показники якого переносяться до декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області