Заповнення додатка 3 до декларації з екологічного податку з типом «уточнена»

Заповнення додатка 3 до декларації з екологічного податку з типом «уточнена»

Платники екологічного податку набули право не нараховувати та не сплачувати податкові зобов’язання, у тому числі за викиди, що утворилися при провадженні діяльності на об’єкті, пов’язаному з оподаткуванням, розташованому на території активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією території України за період із першого січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на підставі підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) в редакції Закону України від 11 квітня 2023 року за номером 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники екологічного податку, які до дати набрання чинності Закону за номером 3050-ІХ визначили та задекларували в податковій звітності за податкові (звітні) періоди 2022 та/або 2023 років податкові зобов’язання з екологічного податку, мають право відкоригувати нараховані за ці періоди суми екологічного податку шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих податкових декларацій.

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715 зі змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною декларації є шість типів додатків.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування, зокрема:

розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1;

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється у додатку 2;

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється у додатку 3.

Для відображення зменшення суми податкового зобов’язання відповідно до положень підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ додатки 1,2,3 з типом «уточнений» до декларації з типом «уточнена» заповнюється таким чином:

до колонок 2 та 4 додатка 1, колонок 2, 4—5 додатка 2, колонок 2, 4—6 додатка 3 переносяться показники відповідних рядків додатків 1,2,3, період яких уточняється;

у колонках 3 та 5 додатка 1, колонках 3 та 6 додатка 2 та колонках 3 та 7 додатка 3 проставляється «нуль».

Водночас на підставі пункту 46.4 статті 46 ПКУ платник може додати письмові пояснення до декларації щодо обставин уточнення суми податкового зобов’язання відповідно до підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 «Перехідних положень» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області