Заповнення декларації з туристичного збору при самостійному виправленні виявлених помилок

Заповнення декларації з туристичного збору при самостійному виправленні виявлених помилок

Відповідно до підпункту 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України (ПКУ) базовий податковий (звітний) період з туристичного збору дорівнює календарному кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 розділу II ПКУ визначено, що податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Згідно з першим абзацом пункту 50.1 статті 50 ПКУ якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені (другий абзац пункту 50.1 статті 50 ПКУ).

Форма податкової декларації з туристичного збору затверджена наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 року за номером 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» із змінами та доповненнями, передбачає заповнення додатка до декларації «Розрахунок № податкового зобов’язання з туристичного збору», який є її невід’ємною частиною.

Виправлення самостійно виявлених помилок платником туристичного збору за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації з позначкою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі декларації з позначкою «Звітна» або «Звітна нова» за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, та додатка, при цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.

Декларація та додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.

При коригуванні податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4—8 розділу І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка.

По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:

у рядку 4 зазначається та сума збору, що була зазначена у поданій до контрольного органу декларації, та яка визнається платником помилковою (рядок 3 додатка до декларації, що уточнюється);

у рядку 5 вказується уточнена «правильна» сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;

у рядку 6 зазначається сума збору (недоплата), що збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 — рядок 4), яка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» декларації;

у рядку 7 вказується сума збору, що зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 — рядок 5), яка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» декларації.

В одній уточнюючій декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 та 7.

Якщо заповнений рядок 6, тобто виявлено заниження суми податкових зобов’язань у раніше поданій декларації, то обов’язково має бути заповнений рядок 8, де у колонці 13 зазначається розмір штрафної санкції (рядок 6 х 3 відсотки або 5 відсотків), визначеної згідно з нормами підпунктів «а» або «б» четвертого абзацу пункту 50.1 статті 50 ПКУ: якщо сума недоплати визначена декларацією з відміткою «Звітна», «Звітна нова», застосовується штраф у розмірі 5 відсотків; якщо сума недоплати визначена декларацією з відміткою «Уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3 відсотки.

Значення колонки 13 рядка 8 додатка переноситься до рядка 8.4 «Сума штрафу» декларації.

Водночас Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни з першого серпня 2023 року, зокрема, до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено новим підпунктом 69.38, згідно з яким тимчасово, на період із першого серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області