Період, за який проводяться фактичні перевірки

Період, за який проводяться фактичні перевірки

Згідно з підпунктом 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (ПКУ) фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Така перевірка здійснюється контрольним органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами).

Пунктом 80.1 статті 80 ПКУ встановлено, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи).

Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з підстав, визначених у пункті 80.2 статті 80 ПКУ.

За загальним правилом за результатами перевірки порушень інших вимог податкового законодавства, безпосередньо не пов’язаних з декларуванням податкових зобов’язань платником податків, а також порушень вимог іншого, крім податкового, законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, контрольний орган, окрім випадків, визначених пунктом 102.2 статті 102 ПКУ, має право самостійно визначити суму штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) платника податків не пізніше 1095-го дня з дня вчинення відповідного правопорушення (третій абзац пункту 102.1 статті 102 ПКУ).

Отже, за наявності будь-якої з підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 ПКУ, контрольні органи мають право проводити фактичні перевірки суб’єкта господарювання з питань, передбачених підпунктом 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 ПКУ, та перевіряти період діяльності, відповідно до строків давності встановлених статтею 102 ПКУ, з урахуванням періоду зупинення відліку строку давності визначеного відповідно до пункту 102.3 статті 102 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області