Не запізніться!

Не запізніться!

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 291.3 статті 291 Податкового кодексу України фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку.

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування врегульовано статтею 298 Кодексу. Згідно з першим абзацом підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Кодексом для обраної ним групи, платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому в платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку (підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298).

Отож, 15 березня 2019 року буде останнім днем для подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2019 року.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої групп фізичні особи — платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, окрім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до відповідного контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року за номером 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік». У заяві, зокрема, зазначається ставка єдиного податку та дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області