Як розділити воду для виробничих і власних потреб

Як розділити воду для виробничих і власних потреб

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води, зокрема, є первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється, виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (підпункт 255.11.2 пункту 255.11 статті 255).

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (пункт 255.3 статті 255). При цьому, відповідно до підпункту 255.4.1 пункту 255.4 статті 255, рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 зі змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною декларації є додатки. Зокрема, в додатку 5 до неї здійснюється розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води.

Тобто, первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду одночасно для виробничих потреб (у тому числі виготовлення напоїв) та для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, обчислює рентну плату за спеціальне використання води за фактичний обсяг води, який вилучено з водного об’єкта, шляхом складання по кожному напрямку використання води окремого додатка 5, а саме:

— за обсяги води, що використані первинним водокористувачем для виробничих потреб та для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб із застосуванням ставок для відповідного водного об’єкта, визначених підпунктами 255.5.1 і 255.5.2 пункту 255.5 статті 255;

— за обсяги води, що використані первинним водокористувачем для виготовлення напоїв із застосуванням ставок, визначених підпунктом 255.5.6 пункту 255.5 статті 255 — за воду, що входить виключно до складу напоїв.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області