Чи включається до доходу підприємців на загальній системі оподаткування кошти, отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок, відкритий у системах PAYONEER та WISE?

Чи включається до доходу підприємців на загальній системі оподаткування кошти, отримані від нерезидентів за зовнішньоекономічними контрактами на рахунок, відкритий у системах PAYONEER та WISE?

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України від 16 квітня 1991 року за номером 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду, регулюються Конституцією України, Законом України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» зі змінами та доповненнями, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами Національного банку України (НБУ), прийнятими відповідно до закону за номером 2473.

Принципи валютного регулювання, які викладені у статті 2 закону за номером 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб — резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання, пов’язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн.

Частиною третьою статті 4 закону за номером 2473 передбачено, що резиденти з урахуванням обмежень, визначених законом за номером 2473 та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.

При цьому порядок відкриття рахунків в іноземних фінансових установах регулюється законодавством тієї країни, в якій відкривається рахунок.

Порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України (частина четверта статті 5 закону за номером 2473).

Постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 5 затверджено Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, яке визначає заходи захисту, запроваджені НБУ, порядок їх застосування (порядок здійснення валютних операцій в умовах запроваджених цим положенням заходів захисту), а також порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Відповідно до першого абзацу пункту 16 розділу I положення за номером 5 розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

Пунктом 23 розділу ІІ положення за номером 5 передбачено, що грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку.

Одночасно податківці зауважили, що PAYONEER — це міжнародна платіжна система, а WISE є міжнародною системою грошових переказів, тобто не вважаються рахунками, відкритими у банківських установах.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності встановлено статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ).

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи-підприємця.

Таким чином, для фізичної особи-підприємця всі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.

Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

Якщо кошти, отримані від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зараховані на рахунок, відкритий у системах Payoneer і WISE, та у подальшому перераховуються на рахунки, відкриті у банківських установах в Україні для здійснення підприємницької діяльності, то такі кошти включаються до доходу фізичної особи-підприємця та оподатковуються у порядку, визначеному статтею 177 ПКУ.

Разом із тим, якщо зазначені кошти залишаються на кінець звітного податкового періоду на рахунках, відкритих у системах Payoneer та WISE, тобто не зараховуються на рахунки, відкриті у банківських установах України для здійснення підприємницької діяльності, або зараховуються на рахунки в Україні, які відкриті для власних потреб, то такі кошти оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків — фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначено розділом ІV ПКУ, відповідно до підпункту 163.1.3 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Оподаткування іноземних доходів встановлено пунктом 170.11 статті 170 ПКУ, відповідно до підпункту 170.11.1 якого у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, крім випадків, визначених підпунктом 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 ПКУ.

Крім того, згідно з підпунктом 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ дохід, визначений статтею 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб — до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Згідно з пунктом 164.4 статті 164 ПКУ під час отримання доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області