Не помиліться під час реорганізації

Не помиліться під час реорганізації

Для платників податку на додану вартість, які реорганізуються, Податковим кодексом України визначені особливості щодо процедури анулювання реєстрації та визначення їхніх податкових зобов’язань. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області

Скажімо, відповідно до пункту 183.17 статті 183, особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Податковим кодексом. У тому числі, коли до такої особи перейшли обов’язки зі сплати податку в зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

Згідно ж із підпунктом «б» пункту 184.1 статті 184 реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається в разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених Кодексом.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом термін.

Пунктом 187.1 статті 187 визначено, зокрема, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а при постачанні товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівки в банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто на дату отримання попередньої оплати особа, що реорганізується, повинна була визначити податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Отже, якщо до проведеної реорганізації особою, реєстрацію платником ПДВ якої анульовано, були нараховані податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої оплати, то підстав для нарахування податкових зобов’язань при постачанні товарів/послуг особою, що утворилася в результаті реорганізації, немає.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області