Строки подання заяви для реєстрації платником ПДВ

Строки подання заяви для реєстрації платником ПДВ

При добровільній реєстрації особи як платника податку на додану вартість або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 статті 183 не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При переході осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, у випадках, визначених главою 1 його розділу XIV, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 статті 183.

При зміні ставки єдиного податку відповідно до підпункту «б» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (пункт 183.4 статті 183).

Згідно ж із пунктом 183.5 особи, зазначені у пункті 183.3, можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних.

Реєстрація осіб, зазначених в другому абзаці пункту 183.4, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області