Оподатковувані та звільнені від оподаткування операції з ПДВ

Оподатковувані та звільнені від оподаткування операції з ПДВ

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Тобто при одночасному постачанні одному отримувачеві (покупцеві) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні.

У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

При складанні податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 11. При цьому в рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними порядком заповнення податкової накладної.

До розділу Б податкової накладної вносяться дані в розрізі опису (номенклатури) постачання товарів/послуг, а саме:

— у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

— у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

— у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

— у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

— у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

— у графі 8 — код ставки, зокрема:

20 — у разі здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою;

7 — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків;

902 — у разі здійснення операцій із постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою;

903 — у разі здійснення операцій із постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

— графа 9 заповнюється у разі здійснення операцій із постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ;

— у графі 9 зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної.

При здійсненні пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв’язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 проставляється умовний код «99999999», а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування;

— у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

— у графі 11 — сума податку на додану вартість.

До розділу А податкової накладної (рядки I—X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

— у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;

— у рядках II—IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;

— у рядках V—IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг у розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

При складанні податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II—VIII не заповнюються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області