Відповідальність за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Податкова декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається платниками податку на доходи фізичних осіб до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 15.1 статті 15 платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їхні відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розділом ІV, згідно з пунктом 162.1 статті 162 якого платником податку, зокрема, є фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Обов’язки платника податків визначені статтею 16, в якій зазначено, що він зобов’язаний подавати до контрольних органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Одночасно пунктом 179.1 статті 179 передбачено, що платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до ПКУ.

Відповідно ж до пункту 110.1 статті 110 платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Статтею 111 визначено, що за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та кримінальна. Зокрема, фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Згідно з пунктом 120.1 статті 120 неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контрольні органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Тобто громадянин України (платник податку-фізична особа), в якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію (крім випадків, передбачених пунктом 179.2 статті 179) та сплатити відповідні податкові зобов’язання відповідно до ПКУ.

Водночас несвоєчасне подання платником податків-фізичною особою податкової декларації, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.

Окрім того, відповідно до статті 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області