Чи обов’язкове отримання електронної печатки за наявності основної

Чи обов’язкове отримання електронної печатки за наявності основної

Частиною першою статті 58 прим.1 Господарського кодексу України (ГКУ) встановлено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Частиною другою статті 58 прим.1 ГКУ, зокрема, визначено, що відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Пунктом 40 частини першої статті 1 розділу I Закону України «Про електронні довірчі послуги» (Закон за номером 2155) визначено, що створювач електронної печатки — юридична особа, яка створює електронну печатку.

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону за номером 2155 без укладення відповідного договору.

Відповідно до першого і другого абзаців пункту 2 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки, керуючись згаданим порядком.

Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності).

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ КЕП чи печатки платника податку (другий абзац підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ).

Другим абзацом пункту 9 розділу ІІ порядку, зокрема, визначено, що друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контрольному органі електронного документа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області