Подання додатків до уточнюючої декларації акцизного податку

Подання додатків до уточнюючої декларації акцизного податку

Форма декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ згаданого порядку декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 Податкового кодексу України (ПКУ). Додатки до декларації є її невід’ємною частиною.

Пунктом 16 розділу ІІІ цього порядку, зокрема, встановлено, що платник, який до початку його перевірки контрольним органом самостійно виявляє факт недоплати — заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати:

або уточнюючу декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої декларації;

або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) декларації.

Якщо після подання декларації за звітний період платник подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II ПКУ, не застосовуються.

Додаток 8 містить шість розділів (А, Б, В, Г, Д, Е), що розділені на графи, до яких заносяться дані про суму податку з відповідних рядків розділів А, Б, В, Г, Д, Е декларації з нарахованими сумами податку окремо.

Розділи декларації заповнюються на підставі відповідних додатків до неї.

Отже, при поданні уточнюючої декларації подаються додатки, які підлягають уточненню та додаток 8, в якому зазначаються суми штрафної санкції у розмірі визначеному пунктом 50.1 статті 50 ПКУ та пені відповідно до статті 129 ПКУ.

Разом із цим податківці зазначили, що підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, зокрема, при відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 і 39 прим.2, пункту 46.2 статті 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо, зокрема, подання звітності, у тому числі передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, за звітні (податкові) періоди — 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2022 року, перший квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період) та звітності за лютий-травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контрольного органу не пізніше 20 липня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області