Податковий аудит після малої податкової реформи

Податковий аудит після малої податкової реформи

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— врегульовано питання, пов’язане з неодноразовою втратою платниками податків первинних документів, що використовується для уникнення перевірок. У випадку повторної втрати вважатиметься, що такі документи відсутні (стаття 44 Податкового кодексу України (ПКУ));

— змінені строки сплати грошового зобов’язання, визначеного контрольним органом за результатами перевірки — з 10 календарних днів на 10 робочих днів із дня отримання податкового повідомлення-рішення (пункт 57.3 статті 57 ПКУ);

— суттєво змінено норми статті 58 ПКУ щодо змісту податкового повідомлення-рішення. Окремо визначено, що повинно містити податкове повідомлення-рішення в разі, якщо воно прийнято за результатами документальної перевірки та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Передбачено вимоги щодо вмотивованості рішення контрольних органів про накладення штрафів, передбачаються в якості обов’язкових описова та мотивувальна частини податкового повідомлення-рішення, та детальний розрахунок штрафних санкцій (норма діятиме з 2021 року);

— змінено порядок внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок (допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок) та порядок оприлюднення цього плану-графіка на офіційному вебпорталі ДПС (до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок — до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки);

— змінено статтю 78 ПКУ щодо підстав для проведення документальних позапланових перевірок, зокрема:

* виключено із підстав для проведення позапланової перевірки рішення суду (слідчого судді) (підпункт 78.1.11 статті 78 ПКУ);

* приведено у відповідність до змін у Законі України «Про державну службу України» підпункт 78.1.12 статті 78 ПКУ, та у разі проведення дисциплінарного провадження стосовно працівників органів ДПС надано можливість проводити повторні перевірки;

* виникла можливість повернутися у вже перевірений період (особливо охоплений плановою перевіркою), якщо отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контрольні органи (підпункт 78.1.21 статті 78 ПКУ) — набуває чинності з 1 липня 2020 року);

* при отриманні інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України (підпункт 78.1.22 статті 78 ПКУ);

— змінено умови та порядок допуску посадових осіб контрольних органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Передбачено можливість допуску за наявності не тільки службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки, а і належним чином оформленого відповідним контрольним органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу (стаття 81 ПКУ);

— передбачено можливість зупинення виїзних та невиїзних документальних перевірок платників податків усіх категорій, а не лише великих платників податків (стаття 82 ПКУ);

— удосконалено порядок розгляду заперечень до актів перевірок (стаття 86 ПКУ) (набуває чинності з 1 січня 2021 року) шляхом запровадження їх винесення на розгляд комісій із питань розгляду заперечень контрольного органу, однією з функцій якої буде дослідження питання наявності або відсутності обставин, що виключають вину платника податків у вчиненні правопорушення;

— статтю 102 ПКУ доповнено нормою, якою передбачено, що строки давності (1095 днів) для здійснення перевірок та донарахування платежів до бюджету зупиняються на період, коли їх проведення неможливе в зв’язку із законодавчою або судовою забороною, недопуском до перевірки, відсутністю платника за місцезнаходженням, оскарженням ним протягом тривалого часу наказів на перевірку, втрати документів (набуває чинності з 1 січня 2021 року);

— унесено зміни до статті 129 ПКУ з метою врегулювання проблемних питань з нарахування пені на суми заниження податкового зобов’язання, виявленого контрольним органом за результатами перевірок (набуває чинності з 01.01.2021);

— збільшується з трьох до п’яти років строк проведення перевірки та винесення податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області